SK | EN

3Gdesign Intelligent Film

Intelligent Film je moderný produkt, ktorý možno okamžite prepnúť z priehľadného stavu do nepriehľadného stavu uplatnením elektrickej energie. Intelligent Film sú dva listy filmu, ktorý je zložený zo sendviču kvapalných kryštálov. Použitím elektrickej energie dôjde k preskupeniu molekúl kryštálov, čo umožňuje svetlu prejsť filmom.

Vzhľad

Urobte fóliu priehľadnou alebo nepriehľadou jednoduchým pohybom prepínača.  Intelligent Film je k dispozícii v širokej škále rozmerov a tvarov. V skutočnosti je Intelligent Film k dispozícii v rozmeroch max. 1200mm x 3200 mm a je možné ju použiť pre širokú škálu aplikácií.

Štruktúra a mechanizmus

Intelligent Film je zložená z dvoch listov vodivého filmu, ktoré sú potiahnuté tekutými kryštálmi a z polymérov s maximálnym využitím najnovšej technológie filmovej produkcie. Vo vypnutom stave, molekuly tekutého kryštálu v tvare tyče sú zoradené pozdĺž stien puzdra, ktoré ich obaľujú. Svetlo, ktoré vstúpi do Inteligentného filmu je lámané povrchom kapsuly vo vnútri filmu, v dôsledku rozdielu medzi výškou polyméru a tekutých kryštálov indexu lomu svetla.

Rozptyl svetla, ktorý vstupuje do filmu vytvára nepriehľadný vzhľad. Keď je elektrické napájanie zapnuté, molekuly tekutých kryštálov sa usporiadajú rovnobežne so smerom aplikovanej elektrickej energie. Starostlivá technika zabezpečuje, že molekuly sa usporiadajú kolmo na elektrické vedenie a bude účinne vytvárať rovnaký index lomu svetla vysokých polymérov a tekutých kryštálov. Rovnaké indexy lomu svetla na povrchoch púzdra budú eliminované a svetlo bude prechádzať bez akéhokoľvek zlomu (skreslenia). Inými slovami, fólia sa stane úplne transparentnou (priehľadnou).