SK | EN

Dodacie lehoty

Štandardné dodacie lehoty sú cca 14 – 20 dní od zadania objednávky. Čas na montáž v dodacích lehotách nie je zahrnutý.

Samotná výroba je spustená po zaplatení 50% zálohy z celkovej vyčíslenej ceny.

Formát fotografií a obrázkov je ilustratívny.