SK | EN

Cenník

Cena za Intelligent Film, alebo Intelligent Glass je stanovaná na základe individuálnej objednávky.

Cenová ponuka platí 30 kalendárnych dní.

Spoločnosť 3Gdesign ako distribútor si vyhradzuje právo zmeny cien produktov a podmienok predaja.